Zpracování osobních údajů

 1. Společnost Náladius s.r.o., se sídlem Studené 104, Jílové u Prahy, 252 42, zapsaná u u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190268 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „nařízení“), zejména následující osobní údaje:
  * jméno a příjmení
  * e-mailovou adresu
  * telefonní číslo
  * adresu
 2. Ochrana osobních údajů a informace o zákaznících budou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů týkajících se jména a příjmení, adresy bydliště či místa podnikání, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, e-mailu, telefonního čísla a dalších údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) pro účely realizace internetových obchodů zmíněných v těchto obchodních podmínkách a pro účely vedení jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující souhlasí také se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení týkajících se internetových obchodů zmíněných v těchto obchodních podmínkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího sám o sobě nebude překážkou pro uzavření kupní smlouvy v rámci internetového obchodu uvedeného v těchto obchodních podmínkách.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, přičemž kromě těchto osob a osob dopravujících či přepravujících objednané zboží nebudou osobní údaje kupujícího prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány nebo poskytovány třetím osobám s výjimkou institucí či úřadů, které na to budou mít ze zákona nárok.
  Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  5.1. technická správa eshopu zajištěna společností BSSHOP se sídlem Spojenecká 1111,  541 01 Trutnov

  5.2. poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

  5.3. služba Sklik.cz a Zbozi.cz provozována společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5

  5.4. služba Zasilkovna.cz provozována společností Zasilkovna s.r..o. se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

  5.5. služba PPL provozována společností PPL se sídlem K Borovému 99, Říčany – Jažlovice

  5.6. služba GLS provozována společností GLS s.r.o. se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava

  5.7. služba Ecomail.cz provozována společností Ecomail CZ, s.r.o. se sídlem Na Zderaze 15, Praha 2

  5.8. služba Google Analytics a Google Adwords provozována společností Google se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 6. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Dotazník zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud  zasílání ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete.
  Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou s tím, že kupující souhlasí s tím, aby byly tyto osobní údaje uchovávány a archivovány. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Kupující poskytnutím svých osobních údajů současně potvrzuje, že jeho osobní údaje jsou přesné, úplné a pravdivé, a že je prodávajícímu poskytuje dobrovolně.
 9. Kupující má právo písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Písemné odvolání tohoto souhlasu musí zaslat prodávajícímu na výše zmíněnou adresu jeho provozovny Ke Mlýnu 19, Jesenice u Prahy – Kocanda, 252 42.
 10. Pokud bude mít kupující za to, že prodávající nebo zpracovatel zmíněný v bodě 5. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušným právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů, může požádat písemně prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel neprodleně odstranili závadný stav, pokud bude zjištěn a dokázán. Pokud by prodávající nebo zpracovatel žádosti kupujícího nevyhověl, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat, přičemž prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies